Söndagsskola Puls

Noas ark

Regnet kommer! Vi måste skynda oss att rädda alla djuren! Genom den här leken får vi uppleva berättelsen om Noa.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
3-7 år
Kategori
Bibeln, Idrott och träning, Lekar och spel

Förbered leken genom att skapa en ark: avgränsa en yta med t.ex. bänkar eller rockringar. Förbered också bilder eller namn på djur på lappar. Två av varje för att skapa par. Plocka ett löv från ett träd utomhus för att symbolisera olivlövet, eller rita ett eget.

Du kan med fördel inleda med historien om Noa (1 Mos 7-8), berättad fritt eller t.ex. från en barnbibel och sedan inleda själva leken med att ni nu ska få uppleva Noas äventyr.

Vad du behöver

  • Djurbilder
  • Rockringar, eller annat att avgränsa en yta med
  • Ett löv

Så här går det till

Hitta djurkompis

Noa fick uppdraget att hitta par av alla djurarter. Dela ut bilderna. Härma ditt djurs rörelser och läte för att kunna hitta kompisen av samma art. Helst utan att prata. Upprepa så man får testa olika djur

Noa kallar på djuren

Noa (ledaren) berättar att ”snart kommer regnet” och kallar på en art i taget, som springer till arken med rörelse och ljud. Välj olika arter (rovdjur, husdjur, djur under vatten osv). En blomspruta kan ge regn som barnen måste akta sig för.

Regnet

Det regnade i 40 dagar, och på den trånga arken får djuren leka Knuten. Stå tätt, blunda, sträck ut armarna och ta tag i första lediga hand. Öppna ögonen och försök lösa upp knuten utan att släppa varandra händer.

Hitta olivlövet

Äntligen sjunker vattnet undan. Låt ett eller flera barn blunda när ledaren gömmer olivlövet. Låt övriga guida de sökande genom att ropa ex fågel, fisk eller höger, vänster.

Reflektion

Prata med gruppen: Efter regnet kom regnbågen, som ett tecken på Guds gemenskap med människan. Noa litade på Gud, trots den konstiga uppmaningen att bygga en stor båt på land. Hur hade du gjort om du varit Noa?

Bön: ”Låt oss lita på Gud, att han älskar oss och tar hand om oss, även när det regnar eller saker känns jobbiga.”


Källa

Leken är hämtad från materialet Söndagsskola Puls. Där finns 10 aktiviteter med lek och idrott, kopplade till berättelser från Bibeln.