Söndagsskola Puls

Söndagsskola Puls

10 aktiviteter med lek och idrott, kopplade till berättelser från Bibeln.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
3-7 år, 8-12 år
Kategori
Hela material, Idrott och träning, Lekar och spel

Det här materialet riktar sig i första hand till söndagsskola och barn mellan 4-10 år, men funkar förstås även till barnpulsgruppen, scoutsamlingen eller lekglada konfirmander!

Puls är Equmenia och Equmeniakyrkans arbete med hälsa och idrott. Det här materialet är ett sätt för barn att genom lek och idrott uppleva gemenskap med Jesus och nyfikenhet på Bibelns berättelser. Kyrkan blir en plats där idrottsintresserade barn känner delaktighet, och där rörelseglädje lär oss uppskatta vår kropp, skapad av Gud.