Lägerdagsprogram – Trampolin

Dagsprogrammet från Equmenias nationella scoutläger Trampolin 2013 kan användas som det är eller som inspiration, både i patrullen, i kåren, på kårläger eller större läger.

Trampolin arrangerades sommaren 2013 i Loo i Västra Götaland och var Equmenias första nationella scoutläger. Lägernamnet Trampolin ger association till HOPP, vilket var ledord för dagsprogram, bibelstudier och andakter under lägret. Här har vi samlat dagsprogrammet för sex dagar. Programmet är i första hand gjort för upptäckare (10-12 år) och äventyrare (12-15 år). Programmet kan användas som det är eller som inspiration, både i patrullen, i kåren, på kårläger eller större läger.

Till dagsprogrammet hör också ett andaktshäfte, Simon och Marie, där temat är Hopp.

Trampolins sex lägerdagar hade följande teman:

 

1. Hopp för dig

Du är värdefull och fantastisk redan för att du är och inte för vad du presterar. Gud, som har skapat dig, tror på dig och har goda tankar för dig. Och det finns många andra som också hoppas på dig.

2. Hopp för mänskligheten

Ditt liv och det du gör är viktigt för andra människor, både de som lever nära dig och de som bor långt borta. Du är ett hopp för mänskligheten och det du gör kan inspirera andra så att det ger ringar på vattnet.

3. Hopp för jorden

Vi människor har tillsammans fått uppdraget av Gud att ta hand om jorden. Du kan vara ett hopp för jorden genom att vara varsam mot miljön och med naturens resurser.

4. Hopp för livet

Genom sin son Jesus har Gud gett dig möjligheten att bli hans vän. Jesus inbjuder dig att följa honom och vara hans lärjunge och vän. Tackar du ja till den inbjudan lovar Jesus att troget finnas vid din sida genom livet. Därför finns det hopp för livet.

5. Hopp för evigheten

Du behöver inte vara rädd för att dö. Jesus vill ge dig hopp om ett evigt liv efter döden. Jesus dog på korset, men han segrade över döden och återvände till livet igen. Genom detta har han öppnat en väg till räddning från döden för alla som tror på honom.

6. Hopp för världen

När gemenskapen funkar och du och dina vänner gör något tillsammans för andras bästa kan det bli större och vackrare än om ni lägger ihop det ni gör var för sig. I den kristna församlingen finns dessutom Jesus med och hjälper oss. Och han ger oss tillsammans uppdraget att vara hopp för världen. Att gå ut och göra skillnad för våra medmänniskor och berätta om honom.