Hopp för jorden - Diakonias spel om hållbarhet

Hopp för jorden

Allt liv på jorden, inklusive människan, är på olika sätt beroende av naturen. Här är brädspelet om hållbar utveckling som sprider kunskap och glädje.

Allt liv på jorden, inklusive människan, är på olika sätt beroende av naturen. Vi behöver t.ex. mat i form av växter vi odlar och äter. Vi behöver rent vatten, energi, ren luft och olika material att bygga våra hus och vägar av. Man brukar tala om att vi ska sträva efter en hållbar utveckling av våra samhällen. Hållbar utveckling har vi när vi använder naturen på ett sådant sätt att människor som lever idag kan leva ett bra liv, samtidigt som jordens alla barn och barnbarn också kan leva ett bra liv i framtiden. Det betyder till exempel att vi inte ska använda upp de resurser som finns i naturen och inte förgifta eller förstöra miljön.

Biståndsorganisationen Diakonia har skapat detta spel för att på ett lekfullt sätt sprida kunskap och förståelse om hållbar utveckling.

Vad du behöver

  • Spelplan
  • Lista med uppdrag
  • Penna

Så här går det till

Grupperna får varsin spelplan och uppdragslista. Sätt en sluttid. Grupperna behöver inte hinna klara alla uppdrag, att prioritera bland uppdragen är en del i uppgiften.

Gruppen utser någon i gruppen som är ansvarig för poängräkningen.

Ta fram uppdragslistan. Uppdragen är uppdelade i flera kategorier.

Välj uppgifter. En eller flera personer behövs för att utföra en uppgift så planera och prioritera uppgifter som gruppen klarar av innan tiden som är avsatt är slut.

När uppdraget är slutfört markerar gruppens spelledare antalet poäng genom att fylla i antalet rutor på fredsmärket.

Innan den avsatta tiden är slut ska gruppen redovisa sina poäng.

Sitt ner i gruppen och för ett samtal om vad gruppen lärt sig utifrån frågorna nedan.

Reflektion

Var det något som var orättvist i spelet?

Fanns det någon uppgift ni inte kunde göra för att ni inte hade rätt resurser?

Vad kan man göra för att världen ska bli mer rättvis?

Finns det något ni kan göra själva?

Diakonia är en biståndsorganisation som försöker ge människor just den hjälp de behöver för att själva kunna förändra sin värld till det bättre. Om ni fanns i en fattig del av världen, vad skulle ni behöva för att fixa ett bättre liv åt er själva och människorna omkring er?

Anpassning

Spelet har använts på scoutläger där patrullernas poäng har räknats ihop med andra patruller och vinnarna koras utav de ännu större grupperna/byarna. Det finns möjlighet att ge patrullerna lite olika uppgifter att utföra. Då är det samarbete mellan patrullerna som gör att byn kommer att lyckas.

Spelet går också bra att använda i mindre sammanhang, då kan till exempel den grupp/patrull som samlat flest poäng vinna helt enkelt. Men ni kan behöva se över instruktionerna i de bifogade filerna så att de funkar för era deltagare. Några av uppdragen utgår från att spelet spelas i ett större sammanhang: anpassa eller hoppa över!


Källa

Brädspelet om hållbar utveckling är producerat av Diakonia och har använts på Equmenias nationella scoutläger Trampolin 2013 och Equmenia Stockholms regionscoutläger Magnifik 2016.

Projektledare, Diakonia: Sara Hugosson
Spelidé och konstruktion: Jakob Hammarbäck
Illustration: Anna Bergkvist