Fotorally

Fota, filma och samla poäng - fartfyllt och utmanande

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Lekar och spel

Deltagarna ska ut på uppdrag på olika håll i ert samhälle. För varje uppdrag som dokumenteras delas poäng ut. Antalet poäng varierar beroende på hur svårt uppdraget är – svårare uppdrag ger fler poäng.

Vad du behöver

  • En lista med uppdrag
  • Ev. en mobil med ett snapchatkonto för ledarna att använda
  • Ev. bil och/eller cyklar

Så här går det till

Gemensam start
Dela in deltagarna i lag, introducera tävlingen och dess förutsättningar så som att hela laget behöver hålla ihop, hur många från laget som behöver synas på bilderna, återsamlingstid.

Viktiga påminnelser att skicka med deltagarna är att personer som fotas/filmas behöver ge sitt samtycke och att lagar och regler behöver följas – det är t. ex. inte tillåtet att gå in i trädgårdar hur lockande det än kan vara för att snabbt klara av ett uppdrag. Att vara snäll och trevlig när uppdragen utförs är ett bra tips!

Dela ut papper med de olika uppdragen, ett förslag på uppdrag finns bifogat längre ner på denna sida.

Dokumentation
Dokumentation och poängräkning kan ske på flera sätt, välj ett som passar ledargruppen. Foton och filmklipp kan till exempel redovisas vid återsamling eller så skickas de vi t.ex. Snapchat till ett konto som läses av av ledarna. Förslagsvis använder varje lag endast ett snapchatkonto och ledarna meddelas innan start vilket lag som använder vilket konto. Lagen skriver uppdragets nummer på bilden för att underlätta poängsättningen.

Svårare uppdrag – större avstånd – fler poäng
Uppdragen kan spridas ut över stora avstånd. Uppdrag som är långt borta kan ge fler poäng men ta längre tid och en avvägning behöver göras i lagen kring vilken strategi de vill ha. Om möjlighet finns kan ledarna erbjuda t.ex. taxi eller cykeluthyrning mot en poängkostnad, dessa poäng dras då av på slutsumman.

Återsamling
Bestäm en tid för återsamling. Ett sätt att försäkra sig om att deltagarna inte är ute för sent är att ange att varje sen ankomstminut ger poängavdrag.