Flykting för en dag

Ett spårningsinspirerat rollspel om att vara på flykt som leder till eftertanke.

Tidsåtgång
2 timmar +
Gruppstorlek
11-30
Ålder
18+
Kategori
Internationellt, Mångfald och inkludering

Flykting för en dag är ett spårningsinspirerat rollspel som passar bra att genomföra på ett scoutläger eller liknande. Läs noga igenom instruktionerna och gör därefter en plan för just ert flyktspel. Beroende på tid, plats och ledarresurser kan ni välja att utforma spårningen på ett sätt som passar just er. Det är viktigt att fundera över vilka erfarenheter deltagarna har av flykt och om övningen är lämplig för alla deltagare. Det är också viktigt att du som ledare är införstådd med att denna övning kan bli en stark känslomässig upplevelse för deltagarna. Det är därför viktigt att du som ledare är väl förberedd, anpassar övningen efter gruppen och att det ges god tid för eftertanke och reflektion när rollspelet är över.

Vad du behöver

  • Pass för varje deltagare
  • Pengar
  • Stora ytor och rum
  • Utklädningskläder
  • En del rekvisita till ledare/skådespelare
  • Stämplar
  • Ris
  • Kastruller
  • Matolja

Så här går det till

Förberedelser:
Du som ledare väljer ut ett land gruppen ska befinna sig i. Du kan förbereda dig genom att läsa in dig på landets situation. Det är bra att vara lite påläst, så att du sedan kan introducera landet på ett trovärdigt sätt för dina deltagare. Fundera på hur ser det ut i det valda landet. Hur är det politiska läget? Är det några krig som pågår, eller har pågått? Vilka religioner finns i landet? Vilken är synen på familj och släkt?  

Du kan också förbereda ett pass per deltagare. Försök göra passen så verklighetstrogna som möjligt, gärna med fotografier på deltagarna. Kanske kan du ge personerna nya namn, kopplade till det land ni ska befinna er i.  

Du bör också förbereda något som kan fungera som pengar, material som familjerna kan använda för att bygga upp sina läger, samt mat. Till riset kan du servera en ”näringsrik medicin” förslagsvis bestående av matolja. Deltagarna ska vara omedvetna om vad som kommer hända de närmaste timmarna och får inte ha tillgång till vare sig mobil, klocka eller liknande. Att inte ha någon tidsuppfattning är en stor del av upplevelsen.  

Instruktioner – Samling
Rollspelet börjar med en samling med alla deltagare. En eller flera ledare inleder samlingen med att ge deltagarna en kort presentation av det land som valts, tex. Somalia. Deltagarna får veta var landet ligger och får kanske se några bilder därifrån. Ledarna berättar kort om landets historia och situation idag. I slutet av samlingen delas deltagarna in i olika familjer. Varje deltagare får ett pass med fullständigt namn, födelsedag, familjerelationer och roll inom familjen. Även stam kan vara aktuellt om det passar med hemlandets tradition, och i så fall skall information ges gällande deras stams relation till andra stammar. Varje familj tilldelas en viss mängd pengar. Fördelningen är inte rättvis, utan några familjer får mer pengar, andra får mindre.

Bygga läger
Varje familj ska ha en vakt med sig hela tiden. De pengar familjerna blivit tilldelade får användas till att köpa saker som kan vara bra att ha när de ska bygga läger. Därefter blir varje familj tilldelad ett visst område, som de sedan ska bygga upp ett läger på. Du som ledare kan placera ut familjernas områden så att det blir upplagt för konflikter mellan stammar.  

Ge nu deltagarna god tid att bygga upp sina läger, och eventuellt ha landrelaterade konflikter med varandra. När familjerna byggt klart sina läger kommer några ledare springande och stormar platsen. Familjerna måste springa därifrån med sin guide, och tvingas att lämna alla tillhörigheter. Det är viktigt att deltagarna förstår att det är viktigt att hålla ihop familjen, och att de förstår att de springer för livet. Efter att de flytt kommer de behöva gå en längre sträcka, minst en timme.

Gränskontroll
När de äntligen kommer fram till första gränsen kan deltagarna få vänta länge, eftersom kontoret inte är öppet. De måste också hela tiden vara vaksamma mot rebellerna. I gränskontrollen kommer familjerna att gå till olika stationer där de måste göra olika saker. De kommer behöva visiteras, deras packning kollas, vakterna kommer fråga om personuppgifter och testa dem. Någras pengar kommer att stjälas av vakterna. Systemet ska vara korrupt och de ska vara orättvist kring vilka som får vilka papper, även om alla papper är viktiga för att familjerna ska kunna ta sig vidare. Mellan stationerna förolämpar vakterna familjerna.  

Efter en lång stund då de har gått fram och tillbaka mellan stationerna i hopp om att få alla papper, attackerar rebellerna och familjerna jagas bort.

Flykt
Efter första gränskontrollen måste familjerna gå en lång promenad. De går med en guide och guiden måste underhålla en känsla av att de blir jagade och att de ibland måste gömma sig. Det är viktigt att de olika familjerna stannar i sina roller och inte börjar prata med andra familjer. Guiden kräver sen betalt, men eftersom familjen inte har några pengar uppstår en konflikt.  

Gränskontroll nummer två
Den andra gränskontrollen är mer militant än den första. Vakter styr gränserna och har full kontroll över vem som passerar. Vakterna kan till exempel be om papper de vet att familjerna inte har, förhöra familjerna på deras personuppgifter, tvinga dem att göra armhävningar, stå på knä eller sjunga. Det här kan pågå länge. Till slut får familjerna tillstånd att passera. Som ledare kan du se till att detta sker i en orättvis ordning, någon kan få vänta en kvart, någon annan en timma.  

Flyktingläger
Strax efter andra gränskontrollen finns ett flyktingläger. Familjerna får ungefär en timma på sig att återhämta sig. De tilldelas väldigt lite ris, och eventuellt en medicin (bestående av olja eller liknande) som de måste dricka. De får sova och kanske gå på toaletten, men endast en i taget.  

Flykt igen
Efter en kort stund väcks familjerna och meddelas att de måste fly igen. Med en guide inleds en flykt tillbaka till lägret. Under den här tiden kommer familjerna att bli jagade av gränskontrollanter i bilar.  

Flyktingcenter
Grupperna återvänder en efter en till flyktingcentret. Nu har de anlänt till Sverige och genomgår där en kort intervju där de får lämna sina personuppgifter och fingeravtryck. Här får de också veta att de är illegala flyktingar. Därefter tas varje grupp till ett separat rum där de får sova.  

Intervju
Efter en stund av sömn och vila tas familjerna till sina intervjuer, som ska utföras av myndigheter och vara så lika riktiga intervjuer som möjligt. De ska erbjudas tolk och de får fylla i papper. Om deltagarna inte längre har pass, eftersom de har försvunnit under flykten, ska det problematiska i detta vara tydligt. Deltagarna blir sedan tillbakaskickade till sovsalen för att vänta på beslut om uppehållstillstånd. Det är bra om de får vänta länge utan att riktigt veta vad som händer.  

Uppehållstillstånd
Alla familjer samlas för att få besked om vilka som har fått uppehållstillstånd. Intervjuerna ska ha granskats och få tillstånd ska ha beviljats. De som inte beviljats, får beskedet att de kommer skickas tillbaka till sina hemländer.  

Tid för eftertanke och reflektion
Alla deltagare samlas för samtal och reflektion kring det de har fått vara med om. Behåll gärna de mindre grupperna, så att alla deltagare får möjlighet att komma till tals. Gå igenom hela händelseförloppet tillsammans och låt alla berätta hur de olika momenten upplevdes. Kanske kan alla få välja var sin situation under dagen som de fastnade för och blivit berörda av. Det är viktigt att alla ges möjlighet att delta i samtalet.  

Utifrån deltagarnas upplevelser kan man senare gå vidare med att prata om hur flyktingsituationen ser ut i världen idag. Med verkliga exempel från nyhetsartiklar, personporträtt och statistik kan ni fundera vidare kring frågor som rör flyktingar. En viktig utgångspunkt för diskussion kan vara FN:s barnkonvention.  

I Bibeln kan vi läsa många exempel på hur Jesus vill att vi ska ta hand om varandra, och på hur vi ska bemöta främlingen. Leta gärna i Nya Testamentet och se vad ni hittar! Fundera senare på hur ni skulle kunna omsätta det Jesus säger i praktiken, kan ni som grupp göra något där ni bor? Prata med er kommun, och fråga vilka behov som finns. Vad skulle ni kunna bidra med? Använd gärna Equmenias material Gränslöst. 

 

Titta gärna vidare på följande hemsidor:
www.migrationsverket.se
www.unric.org
www.unicef.se/barnkonventionen


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.