Gränslöst

Söker du inspiration och tips för starta verksamhet och bygga gemenskap med barn och unga i asylprocessen? Här är materialet för dig!

Vad kan vi göra för barn och unga i asylprocessen?

Det är en fråga många som är engagerade i Equmenias föreningar har ställt sig de senaste åren. Vi är många som har blivit berörda av möten med och berättelser om de människor som av olika anledningar söker skydd i Sverige och önskat att vi kan göra någonting.

”Gränslöst” är för dig som redan gör någonting, dig som vill göra någonting eller för dig som bara vill veta mer om hur saker fungerar. I ”Gränslöst” hittar du en handledning i hur du och din förening kan starta ett arbete för barn och unga i asylprocessen, tips kring att dela tro och fakta om hur asylprocessen går till, vad Equmenias roll är och vad asylrätt egentligen betyder.