Brainstorming med ramar

Ramar och begränsningar kan utmana oss att tänka annorlunda och komma på nya saker.

Tidsåtgång
0-10 min, 10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Föreningsteknik, Ledarskap

När ni brainstormar kan ni använda vissa ramar (inte tavelramar alltså). Några förslag: 

  • En färg: Alla idéer ska ta utgångspunkt i en färg ni väljer, t.ex. grön. Terminens tema är grön: Kom på så mycket tokigt som möjligt som kan associeras till färgen grön.  
  • En bokstav: Välj en bokstav. Alla idéer ska börja på den här bokstaven.  
  • Välj en bibelberättelse/liknelse som tema för terminen: Skriv ner alla aktiviteter du kommer på när du tänker på den här liknelsen. Associera fritt. 1 idé/post-it lapp.  
  • Tävling: Hur många galna idéer kommer du på på 3 minuter. Flest idéer vinner en pinnglass.   

Samla sedan upp idéerna med t.ex. post-it-lappar som i denna brainstorming-övning.