Brainstorming med lappar

Många idéer på kort tid, här kommer kreativiteten igång!

Tidsåtgång
0-10 min, 10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Föreningsteknik, Ledarskap

Målet med brainstorming är att ni tillsammans ska få fram så många idéer som möjligt på kort tid. T.ex. till terminsplaneringen eller ett läger.

Ett tips är att ta med flera i brainstormingen, gärna deltagare som inte har någon koppling till gruppen. Försök få in nya perspektiv. Kanske kan ni fråga några församlingsmedlemmar om att vara med? 

Vad du behöver

  • Post-it-lappar
  • Pennor
  • Whiteboard, blädderblock eller en vägg att sätta upp post-it-lapparna

Så här går det till

Sitt själv och skriv så mycket du kommer på. En idé för varje post-it lapp. Idéerna får gärna vara orealistiska och konstiga så sätt inga gränser. Tid: ca 5 minuter. 

Presentera idéerna för varandra. Sätt upp post-it lapparna på väggen. Är det saker som redan finns på väggen så försök gruppera post-it lapparna.  

Kom överens om ett antal idéer ni vill spinna vidare på. Börja med att sitta själv och brainstorma och associera vidare på de idéer som ni har valt att jobba med. En post-it lapp för varje idé. Din tankar får gärna gå i en helt annan riktning än den ursprungliga idén. 

Presentera era tankar och idéer för varandra.

Kritisera idéerna: Du får gärna kritisera en idé men om du gör det får du också säga hur den ska kunna ändras så den blir genomförbar.