Han föreslås bli ny ordförande

Equmenias riksstämma i Värnamo 19-21 november föreslås Arvid Hardmo väljas som Equmenias nya ordförande.

Namn: Arvid Hardmo
Född: 1984
Bor: Kumla
Aktuell förening: Johanneskyrkan i Kumla
Sysselsättning: Biträdande rektor på en grundskola.

Hur känns det att vara nominerad som Equmenias nästa ordförande?

Arvid Hardmo

Det känns hedrande att vara nominerad. Equmenia har varit en central del av mitt liv så länge jag kan minnas. Jag har tackat ja till denna nominering för att jag vill ge tillbaka av allt det som Equmenia och Equmeniakyrkan har gett och fortfarande ger mig.

Finns det några frågor du brinner lite extra för? Vilka? 

Medlemsfrågan – vårt minskande medlemsantal är avgörande för oss som organisation. Frågan rymmer många viktiga aspekter, så som – vilka kommer med i vår rörelse, hur länge är du en del av rörelsen, varför väljer vissa att sluta, vilka går vidare in i ett församlingsliv.

Vad gör du när du inte sitter i styrelsen? 

Familjen med vår 18 ­månaders dotter är huvudfokus. Träning, datorspel, friluftsliv, ideellt arbete och brädspel med kompisar  fyller resterande tid.

Något övrigt du vill tillägga? 

Nu ser jag fram emot vår fysiska riksstämma och få träffa många i Värnamo!


Läs om de andra som föreslås till styrelsen i handlingarna till riksstämman