Mångfaldsträning

I Equmenia ska alla typer av barn och unga få plats, känna sig välkomna, sedda och hemma. Så är det redan idag på många platser. Men ibland kan vi behöva stöd och träning för att kunna fortsätta att erbjuda det för alla som vill.

Med Mångfaldsträning får vi i Equmenia chansen att göra just det – träna på att skapa mångfald. Mångfald är nämligen inte någonting som bara uppstår av sig självt, det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma.

Mångfaldsträning ger alla de som är Equmenia; föreningar, styrelser och medlemmar, chansen att bli lite bättre på att kunna välkomna några fler. Om ni använder Mångfaldsträning kommer ni att få verktyg för att prata om svåra frågor utan att bli arga eller ledsna, lära er om hur rasism och fördomar fungerar, vad som är skillnaden mellan integration, assimilation och segregation och hur vår identitet som Equmenia kan hjälpa oss för att kunna välkomna fler i vår gemenskap.

Mångfaldsträning kan exempelvis användas vid ledaruppstarten för terminen, vid ett styrelsemöte, på en ledarfest, när lägerplaneringskommittén träffas första gången eller när som helst annars!

Hur går det till egentligen?

  1. Titta på en av filmerna. Träningen börjar med Att prata om svåra frågor, därefter följer Mångfald och integrationRasism och fördomar och avslutas med Identitet.
  2. Gör övningen som hänger ihop med filmen och temat. Om ni behöver påminnas om vad som sas i filmen, vad olika uttryck betyder eller något annat kan ni läsa texten som finns till varje avsnitt som går lite i djupare i temana än vad filmen gör.
  3. Diskutera fritt en stund utifrån samtalsfrågorna.
  4. Titta på nästa film i ordningen, gör övningen och diskutera frågorna.
  5. Fortsätt tills ni har jobbat er igenom alla filmer, övningar och frågor.

Den enda utrustningen ni behöver är:

  • En dator med högtalare och internetuppkoppling
  • Post-itlappar
  • Pennor.

Det är viktigt att någon har läst igenom materialet innan och kan leda övningarna. Om alla som är med under träningstillfället är bekväma att leda och ledas kan ni dela upp ansvaret för de olika avsnitten mellan varandra och leda olika delar.

Förhoppningen är att ni efter avslutad träning ska ha en större förståelse för vad mångfald är, vilka hinder som finns och vad ni kan göra åt dem. Det handlar först och främst om att ge oss fler verktyg för att kunna fortsätta bygga ett Equmenia som är varmare och öppnare där fler kan känna sig hemma.

Låt träningen börja!

Mångfaldsträning

Trevlig träning!

Har du frågor kring Equmenias arbete med mångfald kan du höra av dig till

Marcus Lind

Generalsekreterare

08-58 00 32 31

marcus.lind@equmenia.se