Gå kursen Trygga möten – för att skapa en trygg miljö för barn i våra föreningar

I Equmenia vill vi erbjuda en trygg miljö för barn och unga, fri från alla typer av övergrepp. Därför har vi ett pågående förebyggande arbete som alla våra ledare uppmanas att delta i. Läshär nedan och fundera på om du eller din förening behöver uppdatera era kunskaper eller rutiner.

Vi som föreningar och ledare behöver möta barn och unga på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Vi behöver också ha beredskap att hantera sådant som vi önskar inte ska hända, men som kan ske.

Trygga möten

I Equmenia ska ledare gå kursen Trygga möten, samt upprepa var tredje år. Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Den handlar om att du som ledare har en viktig uppgift i att skapa en trygg verksamhet, fri från kränkningar och övergrepp.

I kursen tar upp risker för kränkningar och övergrepp i verksamhet och verktyg för att förebygga dessa. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsverksamheter.

Läs mer om Trygga möten och hur en förening behöver jobba förebyggande.

Nästa digitala kurstillfälle 7 mars

Välkommen att delta i nästa planerade kurstillfälle. I denna kväll kan du delta som enskild framför egen dator, eller som ledargrupp. Då sitter ni tillsammans framför en dator. Grupperna för samtal lokalt medan de enskilda deltagarna för samtal med varandra i digitala grupprum. Under kvällen kombineras korta föreläsningar, samtal i de lokala grupperna och korta reflektioner i storgrupp.

Trygga tillsammans

Equmeniakyrkan och Equmenia har tillsammans antagit riktlinjer för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. ”Trygga tillsammans” är namnet på riktlinjerna och syftar till just det – att erbjuda miljöer i våra församlingar och föreningar där vi kan vara trygga tillsammans, både deltagare och ledare.

Du hittar riktlinjerna som pdf här: Trygga tillsammans