Fastan – så funkar det!

I den kristna traditionen har fastan alltid haft en naturlig plats. Fastan är en förberedelsetid inför Påskens stora händelser och pågår under 40 dagar, med start på askonsdagen.

Under fasteperioden utmanas vi att avstå från något för att ge utrymme något annat. Det vi avstår från behöver inte vara dåligt i sig men kan vara något som tar mycket fokus i våra liv. Historiskt sett har fastan ofta handlat om mat men i den tid vi lever kanske fastan många gånger skulle behöva handla mer om det som berör örat och ögat. När bruset tystnar blir det lättare att få syn både på sig själv, sina medmänniskor och Gud.

Vad vi väljer att avstå från är alltid personligt, men en bra fråga att ställa sig kan vara: Vad är det i mitt liv som riskerar att få för stort utrymme? När vi under fastan gör ett försök att avstå från något lär vi oss också vad som har ett hårdare eller ett lättare tag om våra liv. Någon har sagt: ”Endast det man förmår avstå från är man fri i förhållande till”. Samtidigt kan det vara lätt att lägga ribban för högt, men rådet är alltid att börja med ”det lilla måttet”. Och om vi misslyckas är det bara att börja om igen.

I slutändan handlar fastan egentligen bara om en sak, om våra hjärtan. Om kärleken till Gud och våra medmänniskor. I Jesaja 58 blir det så tydligt när Gud säger att han inte är intresserad av den fasta då man späker sig och hänger med huvudet. ”Nej detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum”.

Fastan har alltid varit en tid att visa solidaritet med andra människor. Vår satsning ”40 dagar för klimatet” är ett sätt att leva i kärlek till sina medmänniskor under fastan. Vi vet att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de människor som redan lever i utsatta områden i världen. Att bry sig om klimatet handlar i allra högsta grad om att älska Gud (och Guds skapelse) och sin nästa.

Tillsammans med kristna i hela världen får vi nu gå in i denna tid av förberedelse och bön och inspireras av att vi är många som väljer att söka Guds röst in i våra liv och i vår tid ännu mer medvetet. Låt oss be för de här 40 dagarna. Så att vår kärlek kan växa. Till Gud och till allt som lever på jorden.

Carin Dernulf, generalsekreterare

Fakta om fastan

– När pågår fastan? Fastan börjar på askonsdagen och slutar på påskafton. (17 februari– 3 april)

– Vad handlar fastan om? Fastan handlar om att växa i kärlek till Gud och andra människor.

– Varför fastar vi? Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke, bön och att växa i tro.

– Hur kan vi fasta? Fastans väg är personlig men kan tex handla om att avstå från kött, godis, sociala medier eller annat under fasteperioden.

Tips för fasteperioden:

Läs böcker!

Ta med unga och gamla och var med på 40 dagar för klimatet

Equmeniakyrkans hemsida finns tips för bibelläsning etc