Demokratijamboree

18-20 november är det igen dags för Scouternas Demokratijamboree! I år är den på Stockholms Universitet. En rolig och utvecklande mötesplats, fylld av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det samlar och engagerar scouter från hela Sverige. Tillsammans tar medlemmarna beslut om hur Scouternas verksamhet ska drivas de kommande åren. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka.

Alla Equmenias scoutkårer har rösträtt, kan skicka både ombud och deltagare och ska ha fått kallelse. Fredag kväll från 19-21 arrangerar scoutstaget samling för Equmenias ombud och deltagare. Vi går igenom handlingar, fikar och har det trevligt. Närmare info skickas direkt till Equmenias kårer som anmäler sig till DJ. Equmenia ansvarar också för morgonandakt lördag kl.08.30 och söndag kl.08.00.

Kom ihåg att kåren också kan skicka deltagare. Det finns mycket att göra förutom att vara ombud så det är väldigt lärorikt! Equmenias scoutstag är med hela helgen och finns som stöd. Ta klivet och anmäl ombud och deltagare! Frågor till Equmenia kring DJ kan ni skicka till scout@equmenia.se

Till anmälan hos Scouterna

Foto: Fredrik Kadesjö, Scouterna