Brinner du för Equmenia och vill du engagera dig nationellt?

Nu söks nya personer till Equmenias nationella STAG som står för ”strategiska arbetsgrupper”. Att vara med i ett stag är ett givande och roligt uppdrag där du får bidra med dina erfarenheter för att göra hela Equmenia ännu bättre!

Att vara med i någon av Equmenias stag är ett ideellt förtroendeuppdrag och representanterna utses av Equmenias styrelse.

Uppdraget innebär att vara bollplank åt respektive koordinator och arbeta strategiskt med frågor inom varje område.

Möten för stagen är både fysiska och digitala träffar och ibland ingår det också att åka på riksstämma eller andra mötesplatser.