Vill du komma igång med Minecraft?

Välkommen till en Minecraft-kväll där vi leder dig från att köpa och ladda ned spelet till att komma igång inne på Equmenias minecraftserver. Kvällen lämpar sig väl för dig som är nyfiken på att veta mer om vårt gamingarbete, men också för dig som vill komma igång att spela!

Läs mer och hitta länk till Twitch i kalendern.