Var med och #klimatfasta

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar askonsdagen den 6 mars och pågår sedan fram till påskafton den 20 april.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre.

Klimatfastan i Equmeniakyrkan och equmenia innebär i praktiken att vår personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen så som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

Av många skäl bör våra matvanor förändras. Vi behöver kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Vi uppmärksammar också vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Equmeniakyrkan och equmenia är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.

Läs mer, få gröna tips på hur du konkret kan vara med och #klimatfasta!

http://klimatfasta.nu/