Ny kurs ges hösten 2024

Ung diakoni

Equmenia och Bromma folkhögskola ger en kurs om diakoni för, bland och med unga.

Kursen Ung diakoni vill ger en bredare bild av diakoni. I den ser vi på hur diakoni kan ta sig uttryck i vardaglig verksamhet för unga. I kursen tar vi upp utmaningar som unga står inför men belyser även kraften som finns hos unga. Vi ser på hur vardagsarbetet i kyrkan är ung diakoni, även om den inte beskrivs så. Det kan handla om att få se på hur scoutarbetet, tonårsverksamheten, konfirmandgruppen eller andra verksamheter med unga är diakonal.

Mål och innehåll

I kursen ser vi på ungas situation och vad diakoni bland unga kan betyda. Både i mötet med den enskilda och i mötet med den unga generationen.

Vi ser på hur unga finns i utmanade situationer, exempelvis i skolan eller på nätet. Vi ser på hur unga kan och vill vara delaktiga i diakonala aktiviteter.

Vi tar upp hur diakonala aktiviteter kan vara diakoni även om den den som utför handlingen eller den som får del av den uppfattar det som diakoni. På så sätt ger kursen hjälp att bredda vad diakoni handlar om.

Kursen har som mål att:

 • belysa ungas livssituation
 • bearbeta vad diakoni bland barn och unga innebär
 • visa hur diakoni sker i kyrkans vardagliga arbete bland unga
 • ge en bredare bild av vad diakoni handlar om
 • stärka kursdeltagarna till ett diakonalt ledarskap bland barn och unga.
 • utmana till nya tankar om hur kyrkan kan arbeta diakonalt bland unga

I kursen arbetar vi med två utgångspunkter

Här ingår moment som:

 • Kraften hos unga
 • Livet på nätet
 • Ungs som kränks för sin tro
 • Kyrkan möter unga med diagnoser
 • Att mötas mellan generationer
 • Möta unga med diagnos
 • Engagemang hos unga

Här ingår moment som:

 • Ungas sökande efter KASAM
 • En diakonal kyrka för unga
 • Att möta ungas behov
 • Relationellt ledarskap
 • Att samtala med unga
 • Att ge röst för och stärka ungas kamp i en tid av kris

Praktiskt

Kursen kan läsas som separat kurs eller som en utökad del av den diakonala utbildningen vid Bromma folkhögskola.

Kursen välkomnar dig som har församlings- och ledarerfarenhet, är över 18 år och har färdiga gymnasiestudier.

Den passar bra för den som arbetar deltid i församling, har ett arbete bland unga och vill fördjupa sig i diakonala frågor, är ledare bland barn och unga i kyrkan och vill stärka det diakonala perspektivet i sitt ledarskap eller utvecklas som diakon eller pastor.

Kursen ges på 25% och går under höstterminen. Upplägget blandar fysisk undervisning med fjärrundervisning (dvs digitala samlingar). Det är tre fysiska samlingar i samband med helger, varav två på Campus Bromma och en i Göteborg samt digitala samlingar på kvällstid under veckodagar. Som deltagare i kursen blir du indelad i en regional grupp och den gruppen kan välja att träffas fysiskt eller digitalt.