Summering av stämman, Equmenia Öst 2021

Stämman, det vill säga årsmötet, för Equmenia Öst hölls den 24 oktober 2021. Stämman genomfördes även i år digitalt, via Zoom.

”Ur verksamhetsberättelsen blev vi åter påminda om att vi levt under ett pandemiår. Många traditionella arrangemang kunde inte genomföras och andra ställdes om till digitala plattformar.
Noterbart är situationen runt medlemsantalet i regionens föreningar. Vi har inte tappat katastrofalt, men det vi ser är att allt fler aktiva i regionens verksamheter inte blir medlemmar i den lokala Equmeniaföreningen. Under 2020 var knappt 50% av alla deltagare medlemmar i en lokal Equmeniaförening. Frågan är hur vi kommer åt denna negativa trend?”

Ur Summering av stämman, Christer Gustafsson

Hela summeringen av stämman, samt handlingar med mera finns att läsa här.