Staget för kreativa uttryck

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 oktober, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gillar du kreativitet? Brinner du för att barn och unga ska få växa och utvecklas i deras kreativa uttryck? Har du tankar kring hur vi kan nå barn och unga med evangeliet genom de olika uttrycken? Har du idéer för hur vi kan uppmuntra och stärka kreativa personer i deras tro? Har du tid och lust att engagera dig ideellt? Då vill vi ha med dig i staget för kreativa uttryck!

Vi behöver utöka det stag vi har och söker därför nya förtroendevalda representanter.
Att vara med i någon av Equmenias strategiska arbetsgrupper (stag) är ett ideellt förtroendeuppdrag och representanterna utses av Equmenias styrelse.

Låter detta intressant? Skicka en ansökan där du kort presenterar vem du är, var du bor och om du finns med i en Equmeniaförening eller församling inom Equmeniakyrkan. Du får också gärna skriva lite om dina tankar eller erfarenheter kring tro och kreativa uttryck. Kontakta Karin Andelius för mer information samt med din ansökan eller fyll i formuläret som finns längst ner HÄR.

Dans

Vad innebär uppdraget?

Här hittar du ett utdrag ur arbetsbeskrivningen:

I Equmenia vill vi arbeta gåvobaserat. Gud har gett oss alla olika egenskaper och förmågor och utrustat oss för olika uppgifter. Vi tjänar Gud bäst då vi låter de gåvorna komma till användning då vi är på rätt plats och arbetar med det vi brinner för. Då kan vi tillsammans sprida evangeliet!

Genom att arbeta i Equmenias stag ges du tillfälle att lära känna Equmenia och få möjlighet att påverka arbetet och förverkliga målsättningen. Väljer du att tacka ja till ett uppdrag inom Equmenia får du vara beredd på att det kommer att ta tid. Uppdraget kräver kraft och engagemang. Samtidigt ger det mycket tillbaka. Du får träffa och lära känna människor engagerade för samma sak, och du har möjlighet att påverka och förverkliga visioner om hur vi bäst kan arbeta med barn och ungdomar för att sprida evangeliet!

Stagen styr själva hur många sammanträden de vill ha, när de har dem och var de träffas. En uppskattning är ca 5 tillfällen per år. Sammanträdestiderna varierar beroende på hur mycket arbete staget har och/eller hur långt ledamöterna har att resa. Allt från korta telefonmöten till helhelgsmöten kan förekomma.

Vi tror att du som ledamot är en utförare. Stagets arbete är ofta visionärt, men vi vill att våra ledamöter i stagen är personer som inte bara drömmer utan också är med och genomför visioner och hjälper till att nå de mål som finns i verksamhetsplanen.

Mycket av arbetet handlar om att planera och tänka långsiktigt. Equmenia är en organisation som arbetar med lång framförhållning, och det kan dröja en längre tid innan resultatet av det arbete som utförs syns.

 

Kontakta Karin Andelius för mer information samt med din ansökan eller fyll i formuläret som finns längst ner HÄR.

 

Spara