Sök bidrag till insatser för särskilt socialt utsatta

Equmeniakyrkan har beviljats 6 miljoner till församlingars arbete för särskilt socialt utsatta under Corona pandemin (Regeringsbidrag förmedlat via MUCF). Equmeniaföreningar söker via sin församling om det finns behov av stöd till barn- och ungdomsverksamheten.

Ansök om medel senast 28 september, 2021

Nu finns ny möjlighet för Equmeniakyrkans församlingar och Equmenias föreningar via sina församlingar att ansöka om bidrag gällande insatser för socialt särskilt utsatta under 2021.

Det här kan bidraget användas till:

Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja särskilt socialt utsatta personer och grupper. Det kan handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.   

Det kan tex handla om att ordna en sovplats/boende för den som inte har ett hem, mat och förnödenheter, lindra psykisk ohälsa eller hjälpa socialt eller ekonomiskt utsatta.

Bidraget kan även användas till verksamhets-, administrations- och personalkostnader. Tex kostnader i samband med återstart eller nystart av mötesplatser för asylsökande och nyanlända och andra utsatta personer/grupper, stöd till barn och familjer, gemenskapsbefrämjande aktiviteter, sorgesamtal med mera.