SJ-rabatt som scout

Prisma tåg scouter

Som scout har vi rabatt på resor med SJ. Rabatten är tillgänglig för de som har inloggning till Scouternas register Scoutnet. Inlogg till Scoutnet har du t.ex. om du har gjort Trygga möten eller andra kurser på nätet eller om du har varit på Scouternas arrangemang, t.ex. Jamboree17.