Semestertider

Under sommarperioden har personalen på regionkontoret semester och kan vara lite svårare att få tag på. Följande personer har ”jour” under semsterveckorna och fungerar som kontaktpersoner vid akuta ärenden:

Vecka 26 – P-O

Vecka 27 – Sara

Vecka 28 – P-O

Vecka 29 – Jens

Vecka 30 – Erika

Vecka 31 – Jens

Vecka 32 – P-O

Vecka 33 – Sara

Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”