Riksstämma 2020 – Nya former och nya möjligheter!

 
Equmenias riksstämma kommer i år – på grund av rådande omständigheter – att genomföras digitalt. Detta innebär naturligtvis att mycket kommer att bli annorlunda, men det ger oss samtidigt många nya möjligheter! Trots att stämman kommer att pågå överallt i hela landet tror vi att det är viktigt att vi ändå träffas, och därför planerar vi för en riksstämma där man möts i föreningen och tillsammans skapar en riktig festhelg.

 

Förhandlingarna kommer att ske i ett gemensamt digitalt rum under eftermiddagen den 7 november och förmiddagen den 8 november, och hela riksstämman avslutas med en gemensam gudstjänst. 
 
Just nu arbetar vi med att ta fram bra former för samtal, diskussion och beslut för att kunna ge stämman samma liv och engagemang som när vi alla samlas på samma plats. 
 
Vi vill alltså redan nu uppmuntra föreningarna att tänka in riksstämman som ett tillfälle för styrelsen, ledargruppen eller tonårsgänget att tillsammans vara delaktiga i stämman. Kanske kan ni ordna en ledarlunch innan förhandlingarna, en equmeniafest på kvällen eller något annat som ni längtat efter under denna märkliga vår?
 
Mer info om exakta tider och former kommer senare, men låt oss redan nu längta till och be för att årets riksstämma ska få bli något utöver det vanliga