Ersättning utlägg/resor

Så här får du som ideell ersättning för dina utlägg och resor

Här hittar du blanketter för reseersättning och ersättning för andra utlägg som du haft i Equmenias nationella och regionala verksamhet. För att undvika försening eller att din ersättning helt uteblir är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner, då alla ersättningsblanketter skannas och tolkas maskinellt.

  1. Välj rätt blankett med rätt fakturaadress! Här nedan finns blanketter för Equmenia och de sju Equmeniaregionerna. (Equmeniakyrkan inklusive kyrkans regioner har en egen blankett.)
  2. Lämna fullständiga uppgifter varje gång, inklusive ditt personnummer även om du lämnat alla uppgifter förut.
  3. Läs noga på blanketten hur du bifogar kvitton, underlag och kompletterande uppgifter.
  4. Kontrollera så att både delsummor och totalt fakturabelopp är ifyllt och rätt summerat. Sänd blanketten med bilagor till angiven adress via e-post eller post. Lägg blanketten överst men häfta inte ihop sidorna.
  5. Spara en kopia på blanketten och alla bilagor, inkl kvitton tills du fått din ersättning.

Kontaktperson: Tova Stamm 076-505 31 36 eller mejla tova.stamm@equmeniakyrkan.se.

Blanketter för utlägg och resor ideella

Notera att alla organisationer har sin egen blankett med sin egen fakturaadress

Equmenias regioner

Equmenia nationellt

Miljöhänsyn vid inköp

Equmenia och Equmeniakyrkan arbetar för att motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen. Vi uppmanar därför ideellt engagerade och anställda att i största möjliga mån ta hänsyn till de miljöeffekter som uppstår vid produktion, transport, konsumtion och avfallshantering.

Läs gärna Equmenias hållbarhetspolicy och Equmeniakyrkans hållbarhetspolicy