Publicerat 

Ersättning utlägg/resor

Så här får du som ideell ersättning för dina utlägg och resor

Här hittar du blanketter för reseersättning och ersättning för andra utlägg som du haft i Equmenias nationella och regionala verksamhet. För att undvika försening eller att din ersättning helt uteblir är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner, då alla ersättningsblanketter skannas och tolkas maskinellt.

  1. Välj rätt blankett med rätt fakturaadress! Här nedan finns blanketter för Equmenia och de sju Equmeniaregionerna. (Equmeniakyrkan inklusive kyrkans regioner har en egen blankett.)
  2. Lämna fullständiga uppgifter varje gång, inklusive ditt personnummer även om du lämnat alla uppgifter förut.
  3. Läs noga på blanketten hur du bifogar kvitton, underlag och kompletterande uppgifter.
  4. Kontrollera så att både delsummor och totalt fakturabelopp är ifyllt och rätt summerat. Sänd blanketten med bilagor till angiven adress. Lägg blanketten överst men häfta inte ihop sidorna.
  5. Spara en kopia på blanketten och alla bilagor, inkl kvitton tills du fått din ersättning.

Kontaktperson:

Kristina Engberg
kristina.engberg@equmeniakyrkan.se

Miljöhänsyn vid inköp

Equmenia och Equmeniakyrkan arbetar för att motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen. Vi uppmanar därför ideellt engagerade och anställda att i största möjliga mån ta hänsyn till de miljöeffekter som uppstår vid produktion, transport, konsumtion och avfallshantering.

Läs gärna Equmenias hållbarhetspolicy (antagen av riksstämman 2009) och Equmeniakyrkans ”Policy för fred och omställning till en hållbar värld” (antagen av kyrkokonferensen 2013).

 

Blanketter för utlägg och resor ideella

Notera att alla organisationer har sin egen blankett med sin egen fakturaadress

Equmenias regioner

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Nord 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Mitt 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Svealand 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Stockholm 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Väst 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Öst 17-12

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia Syd 17-12

 

Equmenia nationellt

Blankett utlägg och resor av ideella Equmenia 17-12