Panorama 1-3 sep 2023, save the date!

Idén med Panorama är att skapa ett nationellt nätverk där utmanar- och roverscouter kan mötas, utvecklas, upptäcka nya sätt att engagera sig och hitta ny inspiration i sin scouting. Helgen har fått namnet Panorama. Panorama har arrangerats oktober 2020, september 2021 och nu kör vi igen 2023!

1-3 september 2023 är utmanar- och roverscouter välkomna till Ladtjärn och Vägsjöfors utanför Torsby i Värmland.

Läs mer på sidan för Panorama.