Nytt forskningscentrum om integration, mångfald och kyrkligt ledarskap

Enskilda Högskolan har tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia under en tid sett behov av forskning kring barn och unga i mångfaldsmiljöer. EHS har fått öronmärkta medel som nu möjliggjort bildandet av ett forskningscenter: Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap.

Med start 1 september 2021 leds forskningsprojektet av Joseph Sverker (lektor EHS) och Magnus Sternegård (projektledare Equmenia). Projektet sträcker sig över tre år, med förhoppning om fortsättning.

Syftet är att undersöka olika församlingars och samfunds arbeten med barn och unga i mångfaldsområden, samt undersöka förhållandet mellan kristet ledarskap, mångfald och integration med teologiska och sociologiska perspektiv. Ett mål är att ta fram metoder till stöd och utveckling för förenings- och församlingsliv i mångfaldskontexter.

Arbetet kommer att ske nära församlingar och föreningar för att tillsammans lära oss mer och utvärdera dagens verksamhet i mångfaldsmiljöer och socioekonomiskt utsatta områden. Det är viktigt att förstå hur kyrkans arbete bidrar till integrationen, och hur barn och unga kan finna vägar in i församlingsliv och till en kristen tro.

Joseph Sverker, lektor EHS
joseph.sverker@ehs.se
Porträtt på Magnus Sternegård som leder projektet
Magnus Sternegård, projektledare Equmenia
magnus.sternegard@equmenia.se