När du behöver prata med någon

Vi lever i ständig förändring och vår omvärld förändras, i allt högre hastighet, och ibland behöver vi få prata med någon om våra tankar och känslor inför vad vi möter i livet. Det kan handla om stöd- och krissamtal, eller det själavårdande och existentiella samtalet där vi får sätta ord på tro och tvivel, hopp och oro. Vi anar att behovet för detta växer i vårt samhälle i takt med att framtiden kanske blir allt mer oviss. Som kyrka vill vi vara tillgängliga för varandra och andra för detta samtal.

I Equmeniakyrkan finns pastorer, diakoner och medlemmar som är väl förberedda på att lyssna. Våra pastorer har dessutom absolut tystnadsplikt och de kan även hänvisa vidare om de känner andra personer som skulle kunna hjälpa dig bättre.

Så, när du, eller någon du möter, behöver prata med någon, vänd dig till Equmeniakyrkan där du bor. Du är också varmt välkommen att vända dig till Region Väst och den samtalsmottagning, via vår hemsida, som sakta håller på att ta form.

Via equmeniakyrkan.se/vast/samtalsmottagning når du samtalsmottagningen. Här hjälper vi dig att få kontakt med någon att samtala med – så nära dig som möjligt.