Viktig information till deltagare på världsscoutjamboreen i Japan

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 augusti, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Här följer information från Scouterna som även gäller alla Equmeniascouter:

Svenska Scouterna har deltagit med 1 900 scouter på världsscoutjamboreen i Japan under sommaren. I fredags fick vi information om att två scouter från Skottland har insjuknat i meningokockmeningit, epidemisk hjärnhinneinflammation, efter hemkomst från Japan.

I samband med detta vidtog vi direkt åtgärder och har kontaktat samtliga deltagare  och vårdnadshavare via mejl, samt på vår hemsida. Vi har uppmanat alla att söka sjukvård omedelbart vid symptom. Vi har löpande kontakt med svenska Folkhälsomyndigheten sedan i fredags.

På grund av att vi idag har ett troligt fall i Sverige, och två under utredning, har Folkhälsomyndigheten uppmanat samtliga deltagare vid världsscoutjamboreen att nu uppsöka läkare för kontroll och förebyggande medicinering.

 

Läs mer här