Ledarhandledning morgonsamling i patrullen

Om patrullen vill ha en egen morgonsamling finns här ett flexibelt upplägg där ni själva utformar er samling med fokus på samtalet. Max längd på samlingen är tänkt att vara 20 minuter. Till de fem dagsteman finns det också värderingsövningar som en hjälp att få igång samtalet. Här följer ett förslag till hur morgonsamlingen kan genomföras:        

 1. Börja med att samla patrullen i en cirkel. Ta en runda där du frågar hur scouterna mår.
 2. Välj ett tema, gärna det era scouter ska jobba med just den aktuella dagen.  
 3. Inled med att läsa den inledande texten för samlingen.
 4. Välj en eller flera av följande delar:
  1. Läs citaten
  1. Gör en värderingsövning (finns för dagarna måndag-fredag)
  1. Samtala utifrån samtalsfrågorna
  1. Läs reflektionen kring Gud och livet
 5. Avsluta med bönen och Scoutens bön.

Talutrymme och förhållningssätt

När vi leder samtalet behöver talutrymmet blir jämnt fördelat mellan scouter och ledare och mellan könen. Det är viktigt att du som ledare inte värderar eller kommenterar det någon säger men ger utrymme för ett öppet samtalsklimat. Det vi säger i patrullen stannar i patrullen. För att få igång samtalet kan ledaren ställa frågor som: Vad tänker du om citaten? Vill du säga någonting mera om det? Tänker du på någon som…? Vad kan vi göra i patrullen utifrån dagens tema?

När vi fördelar ordet kan vi göra det på olika sätt. Ett sätt kan vara att ha ett föremål, en så kallad pratpinne, som vi låter gå runt och när den som håller i pratpinnen pratar så är det den som har ordet. När den är klar så lämnar den pratpinnen vidare till nästa person. Inledningsvis läggs pinnen i mitten, någon i patrullen börjar och sedan skickas pinnen runt i cirkeln. Det är helt ok att säga pass och låta pinnen vandra vidare till nästa person.

Värderingsövningar

Övningar kan användas under morgonsamlingen eller senare under dagen. Under varje tema finns en rad påståenden. Du kommer inte hinna med alla utan välj ut några som du tror passar din patrull att fundera lite extra kring. Syftet med värderingsövningarna är att tänka efter och ta ställning i olika frågor, träna sig i att formulera sina åsikter och lyssna in andras tankar. Värderingsövningarna kan genomföras på två sätt:

 1. Heta stolen: Stå/sitt i en ring, med en extra plats någonstans. Om du håller med om påståendet byter du plats och om du inte håller med står/sitter du kvar.

 2. Stå på linje: Markera upp en linje där ena änden innebär håller helt med och den andra håller absolut inte med. Däremellan är det en skala.

Regler för värderingsövningar

 • Alla har rätt att avstå och delta utifrån deras perspektiv.
 • Var och en kan tolka påståenden på olika sätt och det är en del av det hela och alla har rätt till sin tolkning.
 • Efter varje påstående ge några möjlighet att förklara hur de tänkte, gärna någon från varje ståndpunkt (håller med, håller inte med och mitten på skalan). Det är frivilligt att berätta ens ståndpunkt.
 • Var och en har rätt att när som helst ändra åsikt och behöver inte tänka lika efter övningen som under den. Vi visar respekt för varandras åsikter och rätten att ändra sig.
 • Vi uttrycker vår egen åsikt, tanke eller provtänker istället för att argumentera mot någon annan.

Lycka till med samtalen och övningarna!