Lägerfond Equmenia Öst 2022

Styrelsen i Equmenia Öst anser att lägerverksamheten är en stor och viktig del av våra barn och ungdomars väg till en tro. Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att åka på läger.

Idag har vi en omvärld som gör att många av våra läger behöva höja sina priser rejält för att få ihop ekonomin. Vi som region vill hjälpa deltagarna att under 2022 komma iväg på de läger som anordnas av oss. Anledningar till att söka bidraget kan vara många men till exempel att man har en stor familj eller begränsade medel.

Villkor för att få ta del av bidraget 

  • Lägerdeltagaren är medlem i en lokal Equmeniaförening i regionen. 
  • Bidraget består av max 50% av lägeravgiften och max 1000kr.
  • Bidraget gäller evenemangen: Smaka&SeÖlandskonfaGrooweStrandgårdslägret samt regionens nyårsläger.
  • Ansökan om bidrag ska göras innan anmälningstiden gått ut för det arrangemang man söker till.
  • Att man först har varit i kontakt med sin lokala förening för att se om det går att få ekonomiskt stöd där. 

Hur ansöker man? 

För mer information och länk till ansökningsformuläret:

Varma hälsningar från styrelsen i Equmenia Öst

genom

Henrik Johansson
ordförande Equmenia Öst