Kristin Flodström blir Equmenias nästa biträdande generalsekreterare

På uppdrag av Equmenias styrelse har en rekryteringsgrupp sedan årsskiftet arbetat med att rekrytera en person till tjänsten som biträdande generalsekreterare på 100%.

Styrelsen vill stötta det delade ledarskapet där biträdande generalsekreterare och generalsekreterare kan bära och lära av varandra. Därför var det viktigt att personen skulle bidra med kunskap och fungera bra med Magnus Sternegård (biträdande generalsekreterare) och Marcus Lind (generalsekreterare från och med maj 2023).

Många bra ansökningar kom in och utifrån dem var rekryteringsgruppen överens om att Kristin Flodström lämpade sig bäst för rollen. Även styrelsen var eniga om att anställa henne för tjänsten.

Kristin är statsvetare och gymnasielärare i grunden och har senast arbetat som policyrådgivare för PMU. Tjänsten hos Equmenia börjar hon i juni.

5 frågor till Kristin

Vad vill du vara med och jobba för?

En rörelse där alla unga får växa, utifrån vem de är och sina egna förutsättningar – både i tro, i gemenskap och i sig själv. Jag vill verka för att Equmenia har breda dörrar men samtidigt tydliga mål. 

Hur ser din relation ut med kyrkan?

Jag är uppvuxen i kyrkan och har alltid känt mig hemma där. Jag har under hela min uppväxt upplevt en värme bland människor i kyrkan och en stor frihet att få växa som människa. Jag är uppvuxen inom Alliansmissionen, har under senare år varit aktiv inom EFS och jobbat för Pingst så jag lever ekumeniskt.  

Vad är din bästa lägerupplevelse?

Svårt, för att jag har alltid älskat läger i alla dess former så det finns så sjukt många bra exempel att välja på. Jag har varma minnen av första gången jag grillade pinnbröd på UV-scout läger (alliansmissionens scouting). 

Varför behövs Equmenia idag?

För att bygga en generation som står trygga tillsammans med Jesus och med sin tro kan verka för klimaträttvisa, jämställdhet och fred i både Sverige och världen. 

Vad skulle du vilja se att Equmenia fick vara med och förändra i samhället?

Jag tror att unga människor har en stor potential att förändra, sitt eget lokala sammanhang och i förlängningen världen. Jag skulle vilja se att Equmenia kan vara en kraft för förbättrad psykisk hälsa bland unga, en motkraft mot våld, hat och oro, och ett sammanhang där alla får möjlighet att bidra utifrån sin egen drivkraft och sina förutsättningar.

foto: Matilda Nyamai/PMU
  • Ålder: 37
  • Bor: Gnesta
  • Medlem: I en pionjärförsamling som är anknuten till bl.a. Equmeniakyrkan.