Kallelse till årsmöte

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 januari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gott Nytt År och välkommen till årsmöte för Klintagården, Strandgården och Strandgårdens Stödförening!

Detta brev utgör kallelse till årsmötet och sedan kommer årsmöteshandlingarna digitalt till de församlingar och equmeniaföreningar som vi fått mailadresser till.
Därför är det viktigt att region öst får in aktuell mailadress från Din/Er församling-/equmeniaförening senast den 15 mars.
Adressen till region öst är: christer.gustafsson@equmenia.se

Glöm inte att utse ombud till vårt årsmöte som hålls i Immanuelskyrkan, Jönköping, lördagen den 27 april kl. 15.00. Fika och fullmaktsgranskning från kl 14.30.

Årsmötet inleds med en samling om ”Familj/Församling” där vi har glädjen att få lyssna till pastor Ida-Maria Brengesjö m.fl. Därefter tar årsmötesförhandlingarna vid och dagen avslutas sedan med en offentlig ungdomsinriktad sång- och musikgudstjänst i Immanuelskyrkan kl.18.00 med Michael Jeff Johnson och Josh Hiben m.fl. Vi tror att våra gårdar har en viktig uppgift med miljö och program som
presenterar Kristus för alla åldrar. Därför är det viktigt att Du som tar del av detta brev ser till att denna information kommer till berörda i Din församling/equmeniaförening!

Kallelse Årsmöte 2019 pdf

 

Tack för Ditt/Ert engagemang och välkommen till årsmöte!

Ulf Noryd, ordf. Klintagården
Anders Wendefors, ordf. Strandgården

Rolf Gabrielson/ordf i styrelsen för Strandgårdens Stödförening
Tel. 070-843 12 24 eller rolf.gabrielson@gmail.com

Christer Gustafsson regional samordnare Region Öst, Equmeniakyrkan