Laddar Evenemang
24 aug 18:30 - 21:00

Trygga Möten. Digital kurskväll. Grupp och enskilt.

Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Den handlar om att du som ledare har en viktig uppgift i att skapa en trygg verksamhet, fri från kränkningar och övergrepp. Trygga möten är en obligatorisk kurs för scoutledare och Equmenias riksstämma har beslutat att Trygga Möten ska vara något som alla ledare i Equmenia deltar i.

I denna kväll kan man delta som enskild framför egen dator. Eller som ledargrupp. Då sitter man tillsammans framför en dator. Grupperna för samtal lokalt medan de enskilda deltagarna för samtal med varandra i digitala grupprum. Som grupp bör ni sitta tillsammans framför en skärm där någon i gruppen är utsedd att vara kontaktperson. Den personen får inloggningsuppgifter inför kvällen men har även en uppgift i att ge återkoppling i storforum från gruppsamtalen som sker i den lokala gruppen

Under kvällen kombineras korta föreläsningar, samtal i de lokala grupperna och korta reflektioner i storgrupp.

Kvällen leds av Ola Rikner ola.rikner@equmenia.se

Som grupp anmäler man sig gemensamt och man behöver namnge alla som kommer att delta. Kontaktperson ansvarar att i anslutning till kurskvällen meddela kursledaren vilka som deltagit lokalt. Så att alla deltagare kan får kursintyg.

Anmäl görs senast den 6 mars. Information med länk för kurskvällen skickas ut samma dag som kurskvällen. Alla ledare i Equmenias verksamheter är välkomna att anmäla sig. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan är stängd