Laddar Evenemang
27 juni, 2022 - 2 juli, 2022

Ska’ut Grön del i Syd

Sommaren 2022 blir det en ny Ska’utkurs i Equmenia Syd.

Mer info och anmälan kommer till våren.

Ska’ut är Equmenias scoutledarutbildning i tre delar – Ska’ut Grön,
Gul och Blå. Den vänder sig i första hand till dig som är eller skall bli
ledare för scouter i åldrarna 6-20 år. Det är en grundkurs som ger en
god inblick i scoutmetoden och hur man kan arbeta i ett ledarteam.
Det finns gott om tid till reflektion och delande av erfarenheter. Alla
deltagare är indelade i patruller med två handledare. Dessa finns hela
tiden nära patrullen som bollplank och mentorer. Handledarna håller
också i flertalet undervisningspass. Dessa kompletteras med gäster som
håller vissa specialpass. I scouting är Learning by doing en central del
av scoutmetoden och ofta lär vi oss genom praktiska scout- och friluftsaktiviteter.
Grön och gul del varvar praktiska och teoretiska uppgifter vilket mynnar
ut i planerandet av den hajk som patrullen genomför under blå del.
Alla delar skall genomföras i rätt ordning. viss anpassning kan ske för studier.

Grön del: 27 juni – 2 juli
Gul del: 2 -6 november
Blå del: Våren 2023