Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Ska’Ut Blå del

6 - 9 jun
Equmenia
Nord
Scout
Utbildning

Ska’ut är Equmeniascouts grundläggande ledarutbildning. Här får du lära dig grunderna inom scouting, tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och ditt förhållande till Gud, planera och genomföra hajker, öva på att vara ledare samt lära känna dig själv bättre.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas och bli scoutledare. Den är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. För att gå kursen ska du ha slutat grundskolan (åk. 9), någon övre åldersgräns finns inte.

Ska´ut är uppdelad i tre delkurser

Delarna har sin egen särprägel men bygger på varandra:
Grön del, genomfördes utomhus under sommaren 2018 i Mörttjärn, mellan Skellefteå och Norsjö, där ämnen som ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö och projektarbete behandlades.

Gul del, går av stapeln under vintern 2019 och är både inom- och utomhus.
Ämnena för den här delen är människosyn, barns utveckling, programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.

Blå del, är den avslutande kursen som genomförs under våren/sommaren 2019 och här tillämpas kunskaperna från Grön och Gul del samt ger praktisk erfarenhet av att vara ledare.

Datum och kursavgift

Grön del: 9-15 juli 2018
Kursavgift*: 1600 kr, inkl. 400 kr anmälningsavgift
Anmälningsavgiften höjs med 100 kr efter 28 februari 2018

Gul del: 2-5 mars 2019
Kursavgift*: 1400 kr, inkl. 400 kr anmälningsavgift
Anmälningsavgiften höjs med 100 kr efter 28 februari 2018

Blå del: 6-9 juni 2019
Kursavgift*: Beroende på val av hajk och aktivitet.

*Kursavgiften inkluderar mat, logi, material och resa (inom regionen).

Plats

Grön del: Mörttjärn, mellan Skellefteå och Norsjö.
Gul del: inom- och utomhus, Grundet, Södra Sunderbyn.
Blå del: Piteå.

Anmälan

Ifall du inte redan anmält dig till Ska’Ut 2018/2019 samt gått Grön och Gul del så kan du kontakta föreningsutvecklare Joel Jonsson för anmälan.

Avanmälan

Anmälningsavgiften återbetalas endast vid inställning av kurs eller vid uppvisande av anställningsavtal för sommarjobb under kursveckan som gör att du ej kan delta. I övrigt debiteras kursavgiften även vid avanmälan efter sista anmälningsdag.

Vill du va med som handledare?

Hör av dig till föreningsutvecklare Joel Jonsson.

Folder

SkaUt-folder-2018-2019

Kontakt:

Equmenia