Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Sjöviks kristendomsskola

26 Jun - 8 Jul
Equmenia
Mitt, Svealand, Stockholm
Konfirmation
Läger
Tonår
Utbildning

arrangeras av Sjöviks folkhögskola
i samarbete med några Equmeniaregioner

Sjöviks kristendomsskola 2017

Kristendomsskolan vänder sig till dig som har gått ut årskurs 7,
eller är äldre. Den sträcker sig över knappt två veckor fyllda av
mycket glädje, allvar och undervisning om den kristna tron.
I årskurs 2-4 ingår även en ungdomsledarkurs.

Innehåll

Åk I – Grunderna i den kristna tron
Åk II – Fördjupning i kristen tro, med fokus på Nya Testamentet
I åk II börjar du som gått ut åk 8 eller är äldre samt redan kristendomsskola/konfirmationsundervisning
Åk III – Ytterligare fördjupning i kristen tro, med fokus på Gamla Testamentet
Åk IV – Lärjungaskap, drama och musik

Kostnad

3 985 kr inkl. anmälningsavgift (400 kr) och kurslitteratur.
Syskonrabatt, 900 kr, från syskon nr 2.
Tänk på möjligheten att söka bidrag från församling, kommun mm.

Elever

– Deltagarantalet är begränsat. Elever som gått tidigare år
har företräde om anmälan gjorts inom anmälningstiden.
Därefter gäller gemensam väntelista.
– Alla antagna elever deltar från första till sista kursdag. Undantag av
särskilda skäl kan göras i samråd med föreståndaren/ansvarsgruppen.

Ledare: Simon Alander, Siri Arvidson, Kim Bergman, Mats Carlsson, Bodil Eriksson,
Tommy Holmsten, Klara Hurtig, Magnus Hägle, Gunnel Näsfors, Eva Reithner,
Karin Sjölander, Lovisa Sköld, Fredrik Södertun, Kajsa Wallin, Carla Widén m.fl.

KONTAKT

Frågor om anmälan eller betalning:
Sjöviks folkhögskola, 0226 – 678 03, exp@sjovik.eu

Övriga frågor, information om särskilda behov mm:
Fredrik Södertun, föreståndare 0733 – 38 98 56, fredrik.sodertun@gmail.com
Eva Reithner, 0250 – 101 92, fridhemskyrkan@telia.com

Anmälan skickas till: Sjöviks Folkhögskola, 775 95 Folkärna
exp@sjovik.eu
Anmälan kan även göras  www.sjovik.eu/sommar
(klicka på kristendomsskolan och vidare)

Anmälan och anmälningsavgift
ska vara inne senast onsdag 29 mars.
Anmälningsavgiften, 400 kr, betalas till:
Sjöviks folkhögskolas bankgiro 233 – 5875.
Märk inbetalningen med ”kr.sk 17” samt elevens namn.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.
Resterande betalning skall vara gjord senast fredag 27 maj.
Därefter tillkommer förseningsavgift, 200 kr.

Plats:

Sjöviks Folkhögskola
775 95
Folkärna,
https://www.sjovik.eu/