Laddar Evenemang
16 okt

Ledardag: Kyrka för hela livet

Kyrka för hela livet
– vi gör det tillsammans

L E D A R D A G   1 6  O K T O B E R

för alla ledare, alla åldrar  i Equmenia och Equmeniakyrkan
Region Nord i Djupvikskyrkan, Piteå

Mer info finns på hemsidan för Equmeniakyrkan Nord.