Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
24 april, 2023 08:00 - 17:00

Kyrkorna på Pride

Var med och representera Kyrkorna på Pride i Pride park 2-5 augusti

Vi söker personer som kan närvara i Kyrkorna på Prides tält under Stockholm Pride onsdag 2 aug – lördag 5 aug. Särskilt söker vi pastorer, präster och diakoner eftersom vi behöver ha ”kragar” i tältet men givetvis är alla välkomna!  Anmäl dig genom formuläret i denna länk : Anmälan för att stå i tältet

Om du har frågor om anmälan hör av dig till: annelie.ekstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkorna på Pride är ett samarbete vars främsta syfte är att planera och organisera våra olika samfunds medverkan under Stockholm Pride, som går av stapeln varje år under en vecka i augusti och där vi erbjuder ett omfattande program.

Läs mer om arbetet på Pride på hemsidan https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pride

Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Equmeniakyrkan vill vara en inkluderade kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna.

Läs mer om Equmeniakyrkans arbete med HBTQ https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-och-hbtq/

Varför behövs Kyrkorna på Pride?

Tillsammans arbetar vi för att motverka diskriminering av HBTQI-personer – för en kyrka som inkluderar alla och möter varje människa med kärlek och respekt. 

Synen på HBTQI-frågor ser olika ut i de kristna kyrkorna, och genom tiderna har kyrkor tyvärr allt för ofta bidragit till förtrycket av HBTQI-personer. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan region Stockholm har under senare år arbetat mycket med detta och strävar efter att vara öppna och inkluderande kyrkor där det finns rum för alla. Homo, bi -och transfobi skapas ofta pga av okunskap och rädsla inför det som är annorlunda eller inte följer normen. Genom vårt samarbete i Kyrkorna på Pride vill vi både sprida kunskap om HBTQI och visa att våra kyrkor vill vara inkluderande. Vårt mål är att ALLA, oberoende av sin sexualitet eller könsidentitet ska känna sig trygga och välkomna i den kristna gemenskapen. Vi tror på att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud, och därför ska varje människa mötas med kärlek och respekt.

Kyrkorna på Pride deltar på Pride House, Pride Park, Pride Parade, lokalt ute i församlingarna på Pride City och digitalt på sociala medier.

Följ gärna Kyrkorna på Pride på Facebook (Kyrkorna på Pride) och Instagram (@kyrkornapapride)!