Laddar Evenemang
17 maj 18:30 - 20:00

Informationsträff om Klimatprata! Konstruktiva klimatsamtal i vardagen

Studieförbundet Bilda bjuder in till informationsträff:

Hur pratar vi om ett klimatfrågor på ett konstruktivt sätt? Klimatprata erbjuder klimatsamtalsträningar genom dialogövningar och rollspel. Genom samtal kan vi tränga undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang och handling för klimatet.

Är du ungdomsledare, fritidspedagog eller arbetar på annat sätt med ungdomar? Då är den här informationsträffen för dig!

Anmäl dig på Bildas hemsida!

https://www.bilda.nu/arr/1090834/informationstraff-om-klimatprata-konstruktiva-klimatsamtal-i-vardagen-414260

Klimatprata erbjuder klimatsamtalsträningar för att lära sig föra konstruktiva klimatsamtal i vardagen och inspirera till engagemang och handling för klimatet. Under den här informationsträffen kommer du att få att få veta hur samtalsträningen går till, vilka den riktar sig till och själv få testa en dialogövning. Frida Ekerlund är projektledare på Klimatprata och leder oss under kvällen.

Klimatprata är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden till och med april 2022 och drivs av Vardagens civilkurage, som jobbar för mer demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå.

I första hand riktar sig samtalsträningarna till unga i åldern 15-25 år. Sekundära målgrupper är miljö- och klimatgrupper, samt personer som arbetar med ungdomar. Andra grupper tas emot i mån av tid och eventuell ersättning. Efter den här informationsträffen hoppas vi att du kommer inspireras till att boka en samtalsträning till din grupp.