Publicerat 

Insamling

Alla på samma kula

är samlingsnamnet för de internationella projekt som Equmenia samlar in pengar till. Projekten är startade och drivs av Equmenias systerkyrkor.

Det finns många sätt att stödja de internationella projekten. I Materialbanken finns tips på aktiviteter för dig som vill prata om insamling, solidaritet och internationella relationer i din lokala Equmenia-förening. Maila till internationellt@equmenia.se om du om du vill ha mer information om projekten eller hur du ska göra för att starta en insamling i din förening eller i samband med ett arrangemang. Under rubriken Ge en gåva finns fler tips på hur du kan stödja Equmenias verksamhet ekonomiskt.

Restoring lost childhood

 

Tips

Ordna en insamling till Alla på samma kula i samband med ett scoutläger. Eller varför inte ha en insamling som ett stående inslag under söndagsskoleterminen? Gör det tydligt för deltagarna hur mycket pengar som samlas in och berätta om vilka projekt pengarna går till just nu.

I Equmenias Materialbank finns materialet Alla på samma kula för olika åldrar. Materialet behandlar frågor om insamling, solidaritet och internationella relationer.