Informationsblad för Kämpalek att ladda ner

Nu börjar vi gå mot höst och den traditionsenliga Kämpaleken närmar sig, vilken i år arrangeras i Skellefteå den 2 oktober och startar 09:30 med medhavt fika och inledning av själva kämpaleken kl 10:00. Avgiften är 50 kr/person. Därtill tillkommer eventuell kostnad som den lokala kåren tar ut för resan. Deltagaravgifterna faktureras föreningarna i efterhand.

Plats

SMU-stugan, Vitberget Skellefteå

Lunch och fika efter spårning

Arrangerande kår Equmenia Skellefteå tillhandahåller lunch och fika vid målgång samt bjuder på en macka och saft innan avfärd.

Anmälan

I er kåranmälan meddelar ni antalet scouter i respektive åldersgrupp samt ledare. Skicka er anmälan senast lördag 25/9 till: scout@equmeniakyrkanskelleftea.se

Här på hemsidan för Kämpaleken i Skellefteå finns en informationslapp som ni kan använda ifall ni så önskar.

Kontaktperson för årets Kämpalek: Anders Brunnegård 073-815 96 73