Värderingsövningar – Alla på samma kula

Vi är en del ett större sammanhang än bara orten där vi bor och de vi har närmast. Börja tänka kring internationella frågor och (o)rättvisa med dessa övningar.

Att använda sig av värderingsövningar fungerar bra som utgångspunkt för diskussioner kring ämnen som kanske inte har givna svar. Genom att låta deltagarna ta ställning till olika påståenden i början av en workshop eller samling kan värderingsövningen fungera som en bra introduktion. I andra sammanhang kan den användas som ett verktyg för att väcka tankar så att ni får syn på eraa egna och andras värderingar och fördomar. Nedan följer förslag på tre olika övningar att använda sig av: Termometern, Heta stolen och Fyra-hörnsövning. 

HETA STOLEN 
Placera stolar i en ring. Det ska finnas en stol till varje deltagare. Uppmana alla att sätta sig i ringen. Därefter läser du upp ett påstående (se tips nedan). Om deltagaren håller med om påståendet, måste den resa sig och byta plats med någon annan. Håller deltagaren däremot inte med, sitter den kvar på sin stol till nästa omgång. Efter varje påstående kan du uppmana några deltagare att motivera varför de sitter kvar alternativt har flyttat på sig. Varför sitter du kvar? Hur tänker du? Varför då?  

TERMOMETERN  
Även denna värderingsövning genomförs gärna i ett stort rum med stor golvyta. Berätta för deltagarna att det ligger en osynlig termometer på golvet. Längst åt ena hållet är det väldigt kallt. I andra änden av termometern är det väldigt varmt. Därefter berättar du för deltagarna att du kommer att läsa upp olika påståenden (se tips nedan). Efter varje påstående ska deltagarna placera sig på termometern på den grad som representerar hur mycket de håller med om påståendet. Den varma sidan är för dem som håller med helt och fullt, och den kalla för dem som inte håller med alls. Efter varje påstående kan du som ledare be några berätta och motivera varför de har valt att ställa sig där de står. Varför står du här? Hur tänker du? Varför? 

FYRAHÖRNSÖVNINGAR 
Denna värderingsövning genomförs med fördel i ett stort rum med stor golvyta. Du som ledare inleder med att berätta att du nu kommer med fyra frågor (se tips nedan). Varje svar representeras av ett hörn av rummet, som du som ledare tydligt pekar ut inför varje ny omgång. Det är sedan deltagarnas uppgift att ta ställning till påståendet genom att gå till det hörn som representerar deras åsikt. Efter varje omgång ber du några deltagare från varje hörn att berätta och motivera sitt ställningstagande inför hela gruppen. På så sätt kan övningen fungera som utgångspunkt för efterkommande diskussion. 

 

Förslag på påståenden – Termometern och Heta stolen: 

 • Alla människor är lika mycket värda  
 • Jag är rädd för att bli fattig 
 • För att vara bästisar måste man tycka likadant om allt  
 • Jag säger ifrån om jag ser att någon är elak mot någon annan  
 • Det finns fattiga människor i alla länder  
 • Ibland är det bra med krig  
 • Det är viktigt att dela med sig av det man har  
 • Jag kan förändra världen  
 • Det är viktigt att mina kompisar tycker att jag har fina kläder  
 • Jesus vill att vi är kompisar med alla människor 

 

Förslag på frågor – Fyra hörn

Vilken fråga är viktigast för en bättre värld?  

 1. Fattigdom 
 2. Miljö 
 3. Jämställdhet 
 4. Eget svar 

Vem bör ta ansvar för att är stoppa fattigdomen och göra världen mer rättvis?  

 1. Politiker och mäktiga ledare, tex. En statsminister eller president
 2. Hjälporganisationer, tex. Röda korset och Amnesty 
 3. De fattiga själva 
 4. Eget svar 

Vem bör ta ansvar för att ta hand om flyktingar?  

 1. Det egna landet 
 2. FN 
 3. De rika länderna 
 4. Eget svar 

Vem bör ta ansvar för att få stopp på klimat- förändringarna?  

 1. Jag själv tillsammans med oss alla
 2. Politiker och mäktiga ledare
 3. Det är ingen idé, det kommer inte att gå att stoppa klimatförändringarna
 4. Eget svar  

I Bibeln uppmanar Gud oss människor att ta hand om hans skapelse. Hur kan vi göra det på bästa sätt?

 1. Skriva brev till makthavare, delta i demonstrationer, protestera och reagera.  
 2. Åka buss istället för bil, panta burkar, köpa ekologiskt och bli vegetarian.  
 3. Skänka pengar till organisationer som jobbar för en bättre miljö, tex. Greenpeace.  
 4. Eget svar 

Vad du behöver

 • Stolar

Källa

Övningarna är hämtade från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.