Välj själv – Suntprat Tweens

“Välj själv” är en film med tillhörande material som syftar till att göra det enklare att prata med barn om självkänsla och integritet, relationer, sexualitet och annat vi möter i livet.

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år
Kategori
Prata, Psykisk Hälsa

Genom att låta tweens, barn i åldern 8-12 år, reflektera kan vi förebygga utanförskap, beroende och sexuella övergrepp, samt främja en god psykisk hälsa. Att prata kan bidra till att stärka ungas självkänsla, att sätta egna gränser och göra egna, medvetna val.

Förberedelser
Som förberedelse tittar du som ledare på filmen, är ni flera är det en fördel att se den tillsammans (går även att titta på den tillsammans i ett videomöte och sen diskutera vad ni sett).

Längst ner på denna sida hittar du olika teman. Där finns förslag på hur temat kan inledas, och övningar som anknyter till detta. Materialet är tänkt att användas under en samling på ca 1-1,5 h. Det kan vara i scoutpatrullen, efter plugget, ett pass under en kördag; den mötesplats ni har helt enkelt.

Ett upplägg kan vara att introducera filmen, och sedan se den tillsammans. Efter det arbetar ni med ett av de teman som följer med filmen. Dagens tema presenteras innan ni går vidare med dagens övning(ar) och de samtalsfrågor som finns presenterade i övningen. Om ni istället vill använda materialet för en kort samling, kanske som en del av en inledning eller avslutning av er träff kan alla texter och övningar användas var för sig. Detta gäller också de samtalsfrågor som finns föreslagna i varje övningsblad.

Nedan finns ett förslag på en introduktion för när ni ska se filmen tillsammans med tweens. Introducera den på ditt sätt – med egna ord, denna text eller en kombination.

Intro
Det finns så många runtomkring oss som vill berätta för oss vad vi ska säga, tänka och göra. Vi möter dem i skolan, på sociala medier, hemma, när vi spelar… Ofta märker vi inte ens att andra påverkar oss. Oavsett vilka människor du möter ska du aldrig behöva bli tvingad att tycka, tänka eller göra något du egentligen inte vill. Du har rätt att bli lyssnad på.

Vi gör så många val, precis hela tiden. Ibland går det av sig självt, men ibland känns valen stora och svåra. Det är tur att vi inte måste ta alla de där besluten själva, utan kan prata med varandra när det känns svårt eller jobbigt.


Källa

Dessa material är några av många som tagits fram inom ramen för Suntprat. Besök gärna Suntprat Tweens webbplats för att få ytterligare introduktion i de olika teman som tas upp.