Tänk annorlunda-brainstorming

Tänk på ett annorlunda sätt för att i slutändan komma fram till något riktigt bra!

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Föreningsteknik, Ledarskap

Vad du behöver

  • Post-it-lappar
  • Pennor
  • Whiteboard, blädderblock eller en vägg att sätta post-it-lapparna på

Så här går det till

Börja i frågan: Hur kan vi göra terminen så tråkig som möjligt så deltagarna slutar komma? Lista nu allt det negativa ni kommer på. Ta gärna med saker ni gör nu som inte är så bra. Använd post-it lappar och sätt upp på väggen. Försök komma överens om de 5 eller 10 värsta sakerna. T.ex. kan alla sätta en prick på de förslag de tycker är sämst.  

Nu vänder vi det negativa till något bra! Hur kan vi förändra dåliga saker så de faktiskt blir till något bra? Vänd på de negativa post-it lapparna så de blir positiva men ni måste föreslå något konkret. Om det negativa är ”baka kakor” får ni inte säga ”inte baka kakor” som ert positiva förslag. Ett konkret och positivt förslag kan vara: ”Vi gör pizzor”.