Sinnesvandring i naturen

En sinnesvandring är ett sätt att få deltagarna att genom sina sinnen uppleva och knyta an till naturen.

Människan har fem sinnen – syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Med hjälp av dessa sinnen upplever och tolkar vi vår omgivning. Våra sinnen blir i den här övningen vårt sätt att på ett djupare sätt lära känna naturen. Sinnesvandringen handlar inte så mycket om en fördjupad faktakunskap. Det handlar här i stället om att skapa förståelse och närhet mer med känsla och hjärta. Vi vet att det man har en relation till, det är man försiktig med. Målet är att skapa en djupare känsla för det större sammanhang där vi människor bara är en liten del.

Vad du behöver

 • Ett lämpligt naturområde
 • Ett för gruppen lagom långt spår (snitslar)
 • Fem stationer längs med spåret - en station för varje sinne (skyltar)

Så här går det till

Samla gruppen och introducera sinnesvandringen.
Saker att prata om:
 

 • Vilka sinnen har vi? 
 • Naturen – vad och vem är den till för? 

Gå spåret
Stationerna kommer i den ordning som bäst passar din plats. Beroende på grupp, tid och möjlighet kan ni lägga till lite övningar för balanssinnet längs med banan. Låt spåret gå på ett nedfallet träd eller passera ett parti där deltagarna bara får gå på stenarna utan att nudda marken. En ledare behöver guida gruppen på varje station – antingen följer en ledare med gruppen, eller så finns en ledare på varje station (anpassat efter gruppstorlek, antal ledare och deltagarnas ålder). 

På stationen 

 • Alla lägger sig ner på marken eller lägger sig på rygg. När det gäller smak får ni kanske göra lite annorlunda. Till exempel sitta i en ring och skicka runt ”smakprov”. 
 • Avsätt en stund i tystnad (tiden anpassas efter gruppen).  
 • Uppgiften är nu att fokusera på vad jag upplever med det sinne som gäller på kontrollen.  
 • Samling i ring – gå laget runt. Alla får dela sina intryck. 
  • Vad var det du såg/hörde/kände/smakade? Vad är det egentligen vi upplever när vi bara fokuserar på ett enda sinne i taget? 
  • Finns det något som du upptäckte som du aldrig tänkt på förut? Något du aldrig sett, hört, känt, luktat, smakat. 

Idéer kring stationerna:
Stationerna utformas utifrån dina egna idéer och det som platsen erbjuder. Släpp loss din egen fantasi och kreativitet. Exempel på frågor att ställa: 

 • Synen 
  • Vilka färger kan du se? 
  • Vilka former kan du se? 
  • Varifrån kommer ljuset, vad händer i skuggorna? 
 • Hörsel 
  • Fanns det ljud som är naturliga (vind, fåglar etc.) 
  • Fanns det ljud som är “onaturliga” (bilar, flygplan etc.) 
 • Lukt 
  • Lukta på grankåda, blommor, gräs etc. 
  • Gräv med händerna i mossan/jorden och sätt ner näsan – vad luktar det? 
  • Försök hitta ord som beskriver de dofter ni känt. Hur kan du berätta om en doft för en annan person?
  • När jag känner den här doften kommer jag att tänka på… (t.ex. en händelse du varit med om)
 • Smak 
  • När det gäller att smaka på saker gäller det att vara lite försiktig. Allt i naturen är inte ätbart. Men smaken är ett fantastiskt sinne så försök hitta något som funkar där du är. 
  • Tips på smakupplevelser: stensöta, granskott, enbär. 
  • En termos med te gjort på späda björklöv eller tallbarr. 
  • Är det rätt årstid är björksav en oväntad upplevelse för de flesta. 
  • Tips om ätliga växter hittar du här: https://www.skogsskafferiet.se/ 
  • Försök också få deltagarna att hitta ord som beskriver smakerna.
 • Känsel 
  • Känn på ekens eller tallens skrovliga bark. 
  • Jämför med björkens släta bark! 
  • Är det någon skillnad på hur vassa barren är på gran, tall och enbuske? 
  • Ta av dig skorna och gå med bara fötter…  

Reflektion

Vi människor lever idag i många fall isolerade och åtskilda från naturen. Denna isolering leder till något som kan beskrivas som främlingskap. Vi upplever naturen som något annat bortom det som är vår ”mänskliga vardag”. Vi behöver på något sätt återupprätta relationen denna förlorade relation. Vi behöver uppleva att vi hör nära samman med den övriga skapelsen. Det är ju bara genom det som den förser oss med som vi kan få mat och kläder. 

I boken Prata med barn om klimatet, skriver Frida Berry Eklund ”Naturupplevelser är en nyckel till att barn ska förstå hur vi människor är en del av ett större sammanhang. Vi är beroende av välmående skogar, hav och marker för vår överlevnad. Det säger sig själv: barn utan känslomässiga band till naturen kommer heller inte att agera i samma utsträckning i samma utsträckning för att skydda den.” 

En sinnesvandring kan vara en liten erfarenhet med ett speciellt fokus på att ge en sådan nyckel till barn, ungdomar och varför inte även vuxna och äldre. 

En sinnesvandring kan knyta an på flera sätt till en andakt. Här kommer några korta idéer att spinna vidare på. 

 • Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.  (1Mos 1:12) Genom hela skapelseberättelsen återkommer orden ”Gud såg”. Gud ser på sin skapelse, Gud ser att den är god. Kan det vara så att Gud inte bara iakttar resultatet av sitt skaparverk. Kanske vi kan ana att det handlar om en speciell blick – en kärlekens blick. Tänk vidare – en förälskad ser på sin kärlek, en förälder ser på sitt nyfödda barn. 
 • Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. (Matt 6:28) Jesus uppmanar oss att använda vår syn för att förstå en lite djupare tanke om livet. Titta på liljan, så fantastiskt vacker. Någon har omsorg om just denna lilla växt. Kan samma omsorg gälla andra delar av skapelsen, dig till exempel? 
 • Efter elden kom ett stilla sus.  När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: Varför är du här, Elia? (1Kung 19:9ff) En dramatisk berättelse om ett av Elias möten med Gud. En alla sinnens upplevelse. Men det intressanta kanske ändå är att det är i det stilla suset som Elia uppfattar Guds närvaro. Våra sinnen är kanaler för möten med Gud. Men det kanske inte alltid är den högsta volymen som kommunicerar. 
 • Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: Mose! Mose! Han svarade: Ja, här är jag. Herren sade: Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark. (2 Mos 3:4-5) Ta av dig skorna säger Gud till Mose. Låt fotsulorna möta marken. Kan de vara så att vi behöver vara ”jordade” för att kunna möta Gud. Tänk också på att människan formades av ”jord från marken”. 

Anpassning

En liten grupp på 6-8 deltagare är att föredra om alla skall komma till tals och kunna dela med sig av just sina upplevelser. Det är också det som är en viktig poäng med hela sinnesvandringen. Om ni blir fler än så är det bättre att dela gruppen i två.  


Källa

Frida Berry Eklund, Prata med barn om klimatet. En handbok. Natur och kultur 2020 

Alf Bergstrand, Valsätrakyrkans scoutkår. Ett särskilt tack till Marta Åkesson för originalidén.