Scoutlagen med hela kroppen

Reflektera över scoutlagen med hela kroppen.

Tidsåtgång
30-60 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
8-12 år
Kategori
Mångfald och inkludering, Lekar och spel, Prata

Genom att tillsammans gå igenom alla sju lagarna i scoutlagen med samtal och övningar lär vi känna den och oss själva bättre. Övningen avslutas med att patrullen ska försöka komma ihåg ordningen på de sju punkterna.

Vad du behöver

  • Pappersremsor med scoutlagen
  • Ögonbindlar till halva gruppen
  • Papper och pennor till alla
  • Något att förflytta sig på t. ex. sittunderlag, kartonger, hajkbrickor

Så här går det till

En scout söker sin tro och respekterar andras:
Dela upp er två och två och fundera på vad du tror på och berätta sedan för din kompis. I en del grupper kan ledarna behöva bidra med lite inspiration. Ge exempel på vad ni kan tro på: Gud, allas lika värde, osv.

En scout är ärlig och pålitlig:
Fortsätt i paren, den ena sätter på sig en ögonbindel och sedan visar du som ledare en bana som de utan ögonbindel ska föra sin kompis genom. Byt ni inom paren så alla får leda och bli ledda. Vill ni göra det svårare får de inte ta i sin kompis utan bara göra ljud/prata för att leda kompisen genom banan.

En scout är vänlig och hjälpsam:
Ge alla en penna och ett papper, be dem sedan skriva något snällt om en person och sedan lägga lappen i personens ficka utan att den märker det. Det kan vara inom patrullen om ni vill men funkar lika bra om de tänker på en annan person som de lägger lappen till senare eller en annan dag.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat:
Be scouterna ställa sig i en ring som om de går medsols, därefter ska alla räcka in sin högra hand så att alla kan hålla i någon och sedan sätta sig ner.

En scout möter svårigheter med gott humör:
Sjung en sång tillsammans som gör er på gott humör. Till exempel ”Ta fram det bästa humör du har”. Prata sedan om vad det innebär med gott humör.

En scout lär känna och vårda naturen:
Se er omkring och se hur många träd ni kan säga namnet på, berätta hur du ser att det är just det trädet.

En scout känner ansvar för sig själv och andra:
Gör övningen i helgrupp eller dela upp på två eller fler mindre grupper. Ge alla utom en (eller fler om du vill göra det svårare) ett sittunderlag, eller en bit kartong, eller en hajkbricka eller något annat de kan stå på. Nu ska de ta sig över floden, från punkt A till punkt B utan att nudda marken eller att släppa kontakten med sittunderlaget. Om någon inte nuddar ett sittunderlag så flyter det bort med floden.

Nu när ni har funderat kring och upplevt de olika lagarna, ge nu remsor med scoutlagens punkter på och be patrullen lägga dem i rätt ordning.

Reflektion

Fundera tillsammans efter varje punkt i scoutlagen. Vad betyder det för dig? Vad händer om någon inte följer den punkten i lagen? Hur kändes övningen ni gjorde?

Källa

Magdalena Gustafsson, Equmenia Växjö