Ordförandeklubba och andra symboler för samtal och idéer

Rita ett årsmöte

För att få till ett bra årsmöte gäller det att vara väl förberedd, till exempel genom att rita ert årsmöte!

Har ni funderat på hur ni lägger upp ert årsmöte? Hur bjuder ni in medlemmarna? Hur gör ni för att få så många som möjligt delaktiga? Har ni funderat på vilket språk ni använder så att alla kan förstå?

För att få till ett bra årsmöte gäller det att vara väl förberedd. För att få hjälp inför planeringen kan ni ta hjälp av materialet Bestämma trots ålder*. Där finns verktyg för att fundera på det som händer Innan, Under och Efter årsmötet!

En bra övning från materialet Bestämma trots ålder är ”Rita ert årsmöte”. Se filmen och testa i er förening!

Anpassning

Övningen går bra att göra digitalt i ett videomöte. Flera videomötesprogram har funktioner där ni kan rita tillsammans.


Källa

Bestämma trots ålder är ett material framtaget av Vi unga i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Equmenia har varit med och testat materialet och får därför använda det fritt!