Presentera en insamling

Hur pratar vi om att samla in pengar? Varför har vi ett insamlingsprojekt på gång? Här finns ett förslag på hur er insamling kan presenteras i en gudstjänst eller annan samling!

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
3-7 år, 8-12 år, 13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Insamling, Internationellt

Så här går det till

Förbered övningen med att med blyertspenna rita konturerna av en stor kropp på blädderblocket.  

Berätta hur roligt det är att få träffa de du står inför.

Vilka människor finns det i den här församlingen? Vilka är ni? Vad heter ni? Har vi några mammor i den här kyrkan? Finns det någon bebis? Har vi någon som är farmor eller farfar, eller som har fyllt 80 år? Finns det några barn och tonåringar här? Och kanske några vuxna?

För en dialog med församlingen, och skriv alla olika människor som ingår i församlingen på blädderblocket inuti blyertskroppen, tex. Lisa, mammor, barn, Karin, gamla, tonåringar, Ali, barn, vuxna.  

–Vad roligt, i den här kyrkan finns det ju massor av olika människor! Både gamla och unga, barn, tonåringar och vuxna!  

Läs 1 Kor 12:12-27 tillsammans.

– I Bibeln står det att en kyrka är som en kropp, att församlingen är Kristi kropp. Det betyder att vi alla människor är olika, precis på samma sätt som det finns många olika kroppsdelar i en kropp. För att våra kroppar ska fungera och kunna röra sig, behövs alla olika kroppsdelar. Alla kroppsdelar är ju bra på olika saker. Om vi tittar här på vår församling, ser vi att också vår församling bildar en kropp, Kristi kropp. 

Samtidigt som du säger det, fyller du i blyertskonturerna med en svart tuschpenna, så att alla ord på blädderblocket tillsammans bildar en kropp.  

I den här kyrkan finns det både barn, vuxna, mammor, pappor, ungdomar, bebisar och gamla. Alla är vi olika, vi ser olika ut, vi är olika gamla, vi tycker om att göra olika saker och är duktiga på olika saker—och alla behövs vi precis lika mycket! Precis som handen inte kan säga till foten jag behöver dig inte, kan inte de gamla i kyrkan säga till barnen att ni behövs inte, ni är inte viktiga. Inte heller kan tonåringarna säga till de gamla att vi är bättre än ni, vi klarar oss bäst själva! Det räcker inte att ha massor av händer på en kropp, eller bara en massa tonåringar i en församling. Nej, för att vi ska kunna vara en kyrka och en hel kropp behöver vi komma tillsammans. Som vi läste i Bibeln, är vi en enda kropp. Det betyder att vi är en enda kyrka, och att vi hör ihop med alla kristna och med alla kyrkor i hela världen. För att komma ihåg det, behöver vi skriva in några olika länder i kroppen också.

För en dialog med församlingen, och skriv in några länder i kroppen.  

Eftersom vi alla hör ihop, behöver vi hjälpa varandra och dela med oss av det vi har.  

Berätta om det insamlingsprojekt er församling/barngrupp har valt att stötta, t. ex. Alla på samma kula. Sjung gärna sången Alla på samma kula, visa bilder från projektet, be en bön.


Källa

Idén är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.