På rymmen

Leta, spana, spring, smyg. Adrenalinet pumpar i denna tävling där samarbete och strategi sätts på prov.

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
11-30, 31-
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Lekar och spel

Vad du behöver

  • Karta med tillåtet område markerat
  • Telefoner

Så här går det till

Rymmarna
Ett eller flera par är på rymmen. Deras uppgift är att hålla sig undan från spanarna. Rymmarna måste hålla ihop parvis. Rymmarna får endast vistas utomhus under tävlingens gång.

Rymmarna får 10 poäng för varje 10-minuters period de klarar sig osedda.

Rymmarna blir uppringda av sambandscentralen var 10e minut för att meddela sin position.

Spanarna
Övriga deltagare är spanare. De delas in i grupper om ca. 5 personer i varje. Spanarnas uppgift är att hitta rymmarna för att få poäng. Spanarna måste hålla ihop gruppen, och får inte dela upp sig.

Spanarna kan ringa till sambandscentralen för att få reda på rymmarnas senast rapporterade position.

Om spanarna får syn på ett rymmarpar ringer de sambandscentralen och berättar tidpunkt och plats för när de sett rymmarna. För varje korrekt spaning får laget 10 poäng.

Vid en konfrontation mellan rymmare och spanare – ett möte på ett sådant avstånd att man kan föra ett samtal – ringer spanarna sambandscentralen och rymmarna bekräftar att de blivit hittade. Spanarna måste sedan blunda i två minuter för att ge rymmarna chans att rymma igen.

Halvtidsuppdrag
Rymmarna kan få i uppdrag att när halva tiden gått till exempel finnas på en i förväg utvald plats, t. ex. en lekplats eller en gata. Där ska de sjunga en välkänd sång högt och tydligt. Rymmarna ska ringa sambandscentralen så att de hör sången och kan verifiera att uppdraget utförts. Klarar de uppdraget osedda får de 40 poäng.

Spanarna ska känna till rymmarnas halvtidsuppdrag men inte exakta platsen. Om det finns många lekplatser i ert närområde kan de veta att det handlar om en lekplats eller på en av flera gator med samma begynnelsebokstav eller liknande. Om spanarna ser uppdraget utföras får de 40 poäng.

Avslutning
De sista t. ex. 15 minutrarna ska rymmarna försöka ta sig tillbaka till start utan att bli sedda. Se till att markera ut ett ”säkert” område runt start/mål på kartan. Om rymmarna tar sig innanför området utan att bli upptäckta får de 30 poäng. Om spanarna upptäcker rymmarna på väg till det säkra området tar de med sig rymmarna till start/mål och spanarna får 30 poäng.

Bestäm en sluttid då även spanarna ska vara på plats i mål för prisutdelning – både bästa rymmarlag och bästa spanarlag kan utses.